Brochures

Onderzoek naar pedagogische ontwikkelingen in Marokko, Suriname en Turkije

Opvoeden is een gesprek in Marokko, Suriname en Turkije (2011)
Deze publicatie bevat drie verkenningen naar het actuele gesprek over opvoeden in Marokko, Turkije en Suriname. Nicolien onderzocht de stituatie in Marokko. Pedagogen, onderwijskundigen, psychologen, docenten, ouders en journalisten schetsen de stand van zaken op het gebied van pedagodische ontwikkelingen in Marokko. De verkenning biedt gelijktijdig een mooi inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen. Mildred Uda-Lede onderzocht de situatie in Suriname, Ibrahim Yerden in Turkije.

In eerste plaats is de publicatie is bestemd voor migrantenouders die nieuwsgierig zijn welke ontwikkelingen op het gebied van opvoeden zich hebben voorgedaan, sinds zij zijn vertrokken. In de tweede plaats voor professionals die iets willen begrijpen van de opvoedkundige praktijken in de landen waar Nederlandse migranten vandaan komen. Tenslotte op de derde plaats voor iedereen die geïnteresseerd is in het denken over opvoeden in verschillende landen. Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie | november 2011

Multiculturele competenties voor docenten

Multiculturele competenties (2010)
Diversiteit betekent een confrontatie met het anders zijn. Andere culturen betekenen niet zelden andere opvattingen en gebruiken. Ook in het onderwijsproces. De VU zet in haar diversiteitsbeleid in op de diverse studentengroepen, èn heeft ook een programma van multiculturele competentie-ontwikkeling voor docenten op de rails gezet. Dit publieksboekje geeft een situatieschets en tijdsbeeld van hoe multiculturele competenties voor docenten binnen de universiteit vorm kunnen krijgen.
Onderwijscentrum Vrije Universiteit | juni 2010

Community College

Community College Amsterdam (2009)
Brochure over het Community College Amsterdam. Een uniek concept waarbij de arbeidsmarkt en de samenleving in de school worden gehaald door onderdak te bieden aan commerciële bedrijven, ondernemers en maatschappelijke organisaties die aansluiten bij het opleidingenaanbod.
ROC van Amsterdam | januari 2009

VluchtelingenWerk Partner bij integratie

VluchtelingenWerk Nederland: uw partner bij integratie (2005)
Maatschappelijke participatie, inburgering en integratie staan in de meeste gemeenten hoog op de lokale agenda. VluchtelingenWerk Nederland is al 25 jaar een autoriteit op deze gebieden. Juist lokaal. Over de producten van VluchtelingenWerk Nederland in de gemeente.
VluchtelingenWerk Nederland | April 2005

Vluchtelingen over hun inburgering


‘Hoe ver kun je gaan met grapjes?’ – Vluchtelingen over hun inburgering (2002)

Vluchtelingen kunnen zelf het beste uitleggen welke rol de maatschappe-lijke begeleiding bij hun inburgering heeft gespeeld. VluchtelingenWerk Nederland interviewde 20 vluchtelingen in Amsterdam, Lelystad, Nijme-gen, Zutphen en Zwolle over hun ervaringen tijdens het inburgerings-traject. De brochure is een goede aanvulling op de evaluatie van de Wet inburgering Nieuwkomers (Win), die begin 2002 in opdracht van de overheid verscheen. VluchtelingenWerk Nederland | september 2002

ENGLISH

Professional training and protection of journalists in the Arab world

Conference magazine ‘Investing in the Future'(2006)
Magazine on the conference ‘Professional training and protection of journalists in the Arab world’, organized by Free Voice in June 2006 in The Hague. It contains articles from the Lebanese talk show host May Chidiac who got wounded in a car bomb attack, an interview with Yemeni editor-in-chief Nadia al-Saqqaf, syndicated columnist David Ignatius writes about Al-Jazeera, Dutch (former) foreign minister Bot and acting director of Al-Ahram Regional Press Institute, Hamdy Hassan, gives his perception on media and democracy. (28p) Free Voice | September 2006

Investing in the Future

Investing in the Future program
The ‘Investing in the Future’ program of Free Voice and the Center for Defending Freedom of Journalist in Jordan aims to create a media community for change by strengthening grassroots media NGO’s in the Middle East and North Africa in three major fields: defending freedom of the press, raising professional standards and increasing legal awareness. Free Voice | June 2006